बाहुबली-२ च्या ट्रेलरमधील या चुका तुम्हाला लक्षात आल्या ?