मेष

पैशांची आवक वाढेल. तब्येत सांभाळा. शब्द जपून वापरा.