नगर जिल्ह्यात सैन्याकडून आधुनिक शस्त्रास्त्रांची थरारक प्रात्यक्षिके