समाजकार्यातून वेगळेपण जपतेय!

भीमाबाई विश्वासराव, शिवडी

घर संसार सांभाळणारी मी एक सर्वसामान्य स्त्री. पण आज मी एक समाजसेविका व मार्गदर्शक आहे. शालेय जीवनापासूनच मला समाजकार्याची आवड होती. पण लग्न झाल्यानंतर घर व संसाराच्या जबाबदाऱया सांभाळत असताना समाजकार्याला पुरेसा वेळ देणे कठीण होते. पण त्यातही वेळात वेळ काढून मी समाजकार्य सुरू ठेवले.

मी राहत असलेल्या ठिकाणी कुठलीही समस्या असोत, माझ्या परीने ती समस्या सोडवण्याचा मी प्रयत्न करते. महत्त्वाचे म्हणजे माझा मुलगा व पती मला समाजकार्यासाठी नेहमीच पाठिंबा देत असतात. समाजकार्यामुळे मला समाजात एक वेगळी ओळख मिळाली. समाजकार्यातून मला लोकांचे जे आशीर्वाद मिळतात, ते मला नेहमीच काहीतरी चांगले करण्याची उमेद देत असतात. म्हणूनच प्रत्येक स्त्रीमध्ये काहीतरी वेगळेपण हे दडलेले असते. पण घर व संसाराच्या धावपळीत अनेक जणी स्वतःला ओळखणेच विसरून जातात. तेव्हा प्रत्येक स्त्रीने घरच्या जबाबदाऱया सांभाळत स्वतःला वेळ देणेही गरजेचे आहे.

प्रत्येकीचं स्वतःचं असं वेगळेपण असतं. आपलं करीयर, छंद, घर, संसार, नवरा, मुलंबाळं… या साऱयांच्या पलीकडे… फक्त ते गवसणं आवश्यक असतं. अंतर्मुख होऊन थोडा स्वतःच शोध घेतला की ते वेगळेपण सापडतं. तुमच्यातील हे वेगळेपण शोधायला ‘श्रीमती’ही तुमच्या मदतीला आली आहे. चला तर मग… लेखणी उचला आणि तुमच्या स्वतःतील वेगळेपण फोटोसहित आम्हालाही कळवा. वेगळ्या वेगळेपणास नावासहित प्रसिद्धी मिळेल.

आमचा पत्ता ः श्रीमती, शेवटचे पान, सद्गुरू दर्शन, नागू सयाजी वाडी, दै. ‘सामना’ मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२५ किंवा backspage१८@gmai>.com या ईमेलवरही पाठवता येईल.