विचार

।। श्री साईगाथा ।। भाग १२ वा – ‘अनाकलनीय’ साईनाथ

- विवेक दिगंबर वैद्य कुण्या भक्ताने दिलेले ‘जाते’ आणि धान्य यांचा मेळ घालून साईबाबा सकाळच्या सुमारास मशिदीमध्ये दळण दळावयास बसले. त्यांनी पोत्यातील गहू सुपात काढून...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ११ वा – साईभक्त...

विवेक दिगंबर वैद्य शिर्डीवासीयांच्या भाग्याचे नवल ते काय वर्णावे? परमेश्वर त्यांच्याकरिता साक्षात मशिदीमध्ये नांदत होता आणि भिक्षेच्या निमित्ताने त्यांच्या अगदी दारापाशी येत होता. जगाचा उद्धार...

।। श्री साईगाथा ।। भाग १० वा – मशिदीत प्रकटला परमेश्वर

विवेक दिगंबर वैद्य म्हाळसापती हा बाबांच्या शिर्डीतील पुनरागमनाचा पहिला साक्षीदार. त्यामुळे साहजिकच म्हाळसापती आणि साईबाबा ही जोडगोळी अनेकदा अनेक ठिकाणी एकत्र पाहावयास मिळत असे. एकदा...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ९ वा – साईंची प्रज्वलित ‘धुनी’

विवेक दिगंबर वैद्य सत्पुरुषांच्या बाबतीत घडलेल्या कथा-कहाण्यांचा अर्थ लावणं किंवा त्याची उकल करणे नेहमीच आव्हानात्मक असतं, कारण या सत्पुरुषांची कुठलीही कृती आणि त्यांचं आचरण अतर्क्य,...

।। श्री साईगाथा।।   भाग ८  अल्ला सबका मालिक

विवेक दिगंबर वैद्य बालवयातील काही काळ येथे घालविल्यामुळे शिर्डीचा परिसर साईबाबांसाठी अनोळखी नव्हता. त्यांच्या आगमनामुळे शिर्डीतील अनेक ग्रामस्थ सुखावले. काही काळापूर्वी एकाएकी निघून गेलेला हा...

।।श्री साईगाथा।। भाग ६ वा – आवो… साई!!

- विवेक दिगंबर वैद्य घोड्यासारखे उमदे जनावर हरवणे शिवाय, त्याचा थांगपत्ताही न लागणे याची अस्वस्थ करणारी चिंता मनामध्ये वागवीत चांद पाटील माघारी निघाला. परतीच्या मार्गामध्ये...

।।श्री साईगाथा।। भाग ५ – जाता कहाँ है?

विवेक दिगंबर वैद्य  नाना चोपदारांच्या आईला भक्तिभावाने आकर्षित करणारे ते गोरेगोमटे सुंदरसे लाघवी पोर, पाहावे तेव्हा गुरुस्थानी बसलेले असे. लहर आली तर बाहेर हिंडावे,...

आध्यात्मिक लोकशाहीचे जनक

उमाकांत गोपछडे आध्यात्मिक लोकशाहीचा विचार महात्मा बसवेश्वरांनी १२ व्या शतकात मांडला व समाजात असलेली मरगळ दूर करण्यासाठी त्यांनी त्याकाळी सामाजिक क्रांतीची बीजे पेरली. अक्षय्य तृतीया...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ४ था – हे आमचे ‘गुरुस्थान’ आहे!

विवेक दिगंबर वैद्य  श्रीसाईसच्चरित्राच्या चौथ्या अध्यायामध्ये कै. गो. र. दाभोळकर यांनी श्रीसाईबाबांच्या शिर्डीतील पूर्व-वास्तव्याचा संदर्भ देताना सांगितले आहे की, ज्याप्रमाणे भीमारथीच्या प्रवाहात गोणाईला नामदेवांची...

श्रीसाईबाबा होते तरी कोण?

।।श्री साई गाथा ।।  भाग ३ रा >> विवेक दिगंबर वैद्य श्रीक्षेत्र शिर्डीमधील साईबाबांचे ‘गुरुस्थान’ म्हणून ओळखला जाणारा परिसर काही संशोधकांच्या मते अक्कलकोटस्थ श्रीस्वामी समर्थ यांचे...