देव-धर्म

देव-धर्म

गुरू-शिष्य परंपरा : हिंदुस्थानचे वैशिष्ट्य

सुनील लोंढे एकदा गुलाबराव महाराजांना एका परकीय नागरिकाने विचारले, ‘‘हिंदुस्थानचे कमीत कमी शब्दांत सांगता येईल असे वैशिष्टय़ कोणते?’’ त्यावर ते उत्तरले ‘‘गुरू-शिष्य परंपरा.’’ ते उत्तर...

साईगाथा- साईंच्या पालखीचे भोई

विवेक दिगंबर वैद्य नगर येथील राहता जिह्यातील शिर्डी नामक एका छोटय़ाशा खेडेगावाला जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध करण्याचं महत्त्वपूर्ण कार्य साईबाबांनी केलं. जगदुद्धार, दीन-पतीत-गोरगरीबांना आधार आणि सच्चा...

।।श्री साईगाथा।। – भाग ६१ – साक्षात पंढरीनाथ

विवेक दिगंबर वैद्य साईबाबांनी जरी देह त्यागला असला तरीही ते आपल्यामध्ये चिरंतन वास्तव्य करून आहेत. ‘स्मरणमात्रे मनःकामनापूर्ती!’ या वचनाला जागून हा शिर्डीतील फकीर आज...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ५९ – साईभक्त मेघा

विवेक दिगंबर वैद्य साईबाबांच्या भक्तश्रेष्ठांच्या मांदियाळीतील महत्त्वाचा असा साईंचा प्रियभक्त ‘मेघा’ हा गुजराथी ब्राह्मण खरं म्हणजे रावबहादूर साठे यांच्या पदरी चाकरी करीत होता. रावबहादूर साठे...

विठ्ठलपंत

विठोबा... नितांत देखणा... सुकुमार... काळाशार... आपल्या महाराष्ट्राचा राजा... आपल्या भक्तांमध्ये मनस्वी रमलेला... गुंतलेला... लेकुरवाळा... विठ्ठलपतांच्या अनेक गोष्टी, कथा प्रचलित आहेत. पण त्याच्यात आपण जेवढे...

।। श्री साईगाथा ।। साईंची लेकरे

विवेक दिगंबर वैद्य ‘माझा माणूस परदेशात असो किंवा हजारो कोस दूर असो मी त्याला चिमणीच्या पिलाप्रमाणे पायाला दोर बांधून माझ्याकडे ओढून आणेन.’ साईबाबांचे हे...

।। श्री साई गाथा ।। भाग ५७ – मोक्षदायी बाबासाई

विवेक दिगंबर वैद्य साईंचा हात सढळ होता. परमेश्वराचे अधिष्ठान लाभलेल्या त्या हाताने अनेकांना बरेच काही दिले. साईंचा कृपावरदहस्त ‘माथ्या’वर पडावा यासाठी शिर्डी वा पंचक्रोशीतीलच...

औषधी कापूर

>धूप, आरती करण्यासाठी कापूर वापरला जातो... वातावरणातील हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो... पूजाविधींमध्ये वापरल्या जाणाऱया कापराचे आरोग्यदायी फायदेही आहेत. >घरात सुगंध दरवळत राहावा यासाठी...

तेजोमयी

>>मीना आंबेरकर<< आज विनायकी चतुर्थी अंगारक योगाची... या बुद्धीच्या देवतेचे पूजन केवळ फुलांनीच करावे असा शास्रसंकेत... पण विज्ञानाचा पाया स्वतःबरोबर बाळगणाऱया स्त्रीशक्तीची आराधना कशी अमान्य...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ५४ वा – साईभक्त नाना चांदोरकर

>> विवेक दिगंबर वैद्य मागील कथाभागामध्ये श्रीसाईंच्या अवतारकार्यामध्ये अतिशय महत्त्व राखून असलेल्या ‘चावडी’चे वर्णन आले आहे. शिर्डी येथे आल्यानंतर काही मोजक्या घटना वगळता साईबाबांनी शिर्डीची...