संभाव्य धोका सांगतं कुंडलीतील अष्टम स्थान!

anupriya-desai-astrologer>>अनुप्रिया देसाई (ज्योतिष आणि वास्तूविशारद)

ज्योतिषशास्त्र शिकत असताना कुंडलीतील सर्व स्थाने मी समजून घेत होते. कुंडलीत एकूण बारा स्थाने. प्रत्येक स्थानाचे स्वतःचे असे वेगळे कार्य. प्रथम स्थान म्हणजे लग्न स्थान. ह्या स्थानावरून तुमचा स्वभाव-तुमचे कसे दिसता, तुमची विचार करण्याची पद्धत वगैरे गोष्टी समजून येतात. द्वितीय स्थान म्हणजे धन स्थान-तुमचे कुटुंब, कुटुंबातील व्यक्ती, तुमची आर्थिकस्थिती कशी राहील ह्या बद्दल कल्पना येते. चतुर्थ स्थानावरून मातृसौख्य , स्थावर इस्टेट, वाहनसौख्य इ. गोष्टींचा अंदाज बांधता येतो. जेंव्हा अष्टम स्थानावर लक्ष केंद्रित केले तेंव्हा हे वाक्य वाचले –

“अष्टम स्थान म्हणजे मृत्यू स्थान. ह्या स्थानावरून व्यक्तीला आयुष्य किती लाभले आहे हे विचारात घेतले जाते. अष्टम स्थान म्हणजे अपघात. तडकाफडकी आयुष्यात आलेले बदल, अडथळे, प्रवासातील अडथळे-त्रास, प्रवास होणारे अपघात, नोकरीतील बदल, मानहानी – अपमान वगैरेगोष्टींची कल्पना येऊ शकते”. तेंव्हापासून मला नेहेमी ह्या स्थानबद्दल कुतूहल वाटत आले आहे…पण ह्या विचारामुळे मला ह्या स्थानाबद्दलच्या बाकीच्याही बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा झाला. तो असा की, शास्त्रकारांनी जरी अष्टम स्थानाला मृत्यू स्थान संबोधले असले तरी त्याच्या खोलवर अजूनही मोठा अर्थ लपलेला असावा.

२०१२च्या डिसेंबर महिन्यात प्रशांत त्याच्या कुंडली संदर्भात चर्चा करण्यास आला. तास.. दीड-तास आम्ही त्याच्या कुंडलीवर चर्चा करत होतो. नावाजलेल्या कंपनीत चांगल्या हुद्यावर असलेला प्रशांत खूप खूश होता. येणारे वर्ष कसे असेल ? नोकरीबद्दलचे, कुटुंबाबद्दलचे प्रश्न इ. अनेक प्रश्नांवर आम्ही चर्चा केली.

सिंह लग्न आणि तूळ राशीची प्रशांतची कुंडली. कुंडलीचा अभ्यास करता करता मी त्याला प्रश्न विचारात होते. कुंडलीत शनि महादशा व शनि अंतर्दशा सुरू आहे. डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून अष्टम स्थानाची म्हणजेच “गुरुची ” विदशा सुरु होत होती. (गुरु कुंडलीत – ३,५,८ ह्यास्थानाचा कारक आणि तो राहूच्या नक्षत्रात. राहू – ११ ,२,११ ) मी म्हटले काय रे नोकरी सोडण्याचा काही विचार आहे का?? तो म्हणाला, “छे छे … चांगले चालले आहे …सध्या तरी तसा काही विचार नाही.” मी मनात म्हटले कमाल आहे… कुंडलीच्या दशा-अंतर्दशा तर काही वेगळेच चित्र दाखवताहेत आणि हा तर म्हणतोय की नोकरी सोडणार नाही…. काय गौडबंगाल आहे बाबा … असा मी विचार करतानाच मला वेगळीच शंका आली…. मी विचारले ” अरे तुझा येत्या वर्षात नोकरीच्या निमित्ताने प्रवास तर भरपूर होणार आहे परंतु तू नोकरी सोडशील असे ग्रह म्हणताहेत. तुला कदाचित तडकाफडकी नोकरी सोडावी लागेल. तेंव्हा काळजी घे”. त्याने ती शक्यता नाकारली. त्याचे कारणही त्यानेच दिले प्रशांत म्हणाला, ” सध्या माझ्यावर कंपनीतल्या कामांची खूप मोठी जवाबदारी दिलेली आहे… त्यामुळे नोकरी सोडण्याचा सध्या तरी विचार नाही…”.

त्यानंतरच्या काळात मला दर काही दिवसांनी तो अजूनही आहे त्याच नोकरीत आहे आणि सगळे सुरळीत सुरू आहे ह्या बद्दल सांगायचा.

आणि मार्च महिन्याच्या दुसरया आठवड्याच्या एका रविवारी त्याचा फोन आला,” तुम्हाला तातडीने भेटायचे आहे. मोठा प्रोब्लेम झाला आहे. कधी येऊ भेटायला ??”. त्याला दिवस आणि वेळ ठरवून दिली. ठरलेल्या वेळी तो आला. आणि त्याने जे सांगितले ते ऐकून ग्रह कसे आपले कार्य चोखपणे करतात त्याचा प्रत्यय आला. त्याच्या ऑफिसमधल्या त्याच्याचबरोबर काम करणारया निलेशने प्रशांतची कंपनीच्या V. P. (VICE -PRESIDENT ) कडे तक्रार केली होती . प्रशांत हा दिलेली कामे वेळेत पूर्ण करत नाही, त्याचबरोबर कंपनीच्या पैशांचा दुरुपयोग करतो, कंपनीतल्या वरिष्ठांना पार्टी देतो वगैरे वगैरे. हा निलेश स्वतः V.P. साहेबांचा चेला. एकाच गावातून V.P. आणि निलेश मुंबईत नोकरीसाठी आले. परंतु निलेश नोकरीत बराच मागे राहिला व V. P.ने बरीच प्रगती साधली. असे असूनही दोघांमधली मैत्री मात्र घट्ट राहिली. जेंव्हा निलेशला कळून चुकले की प्रशांत असेपर्यंत त्याला ह्या कंपनीत पुढे प्रगती साधता येणार नाही तेंव्हा त्याने प्रशांतची तक्रार करण्यास सुरवात केली. कसेही करून प्रशांत स्वतः नोकरी सोडेल असे कटकारस्थान निलेश व V.P.नी रचले.

मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या शनिवारी ऑफिसला सुट्टी असून सुद्धा प्रशांतला V. P.ने ऑफिसमध्ये बोलावून घेतले व त्याच्याबद्दलच्या तक्रारी ऐकवून प्रशांतवर आरोप करत त्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडले. प्रशांतने समजावण्याचे खूप प्रयत्न केले. प्रशांतच्या मॅनेजरनेसुद्धा V.P. ला खूप समजावले परंतु V.P. चा निर्णय पक्का झालेला होता. त्याच दिवशी प्रशांतला राजीनामा देण्यावाचून पर्याय नव्हता.

प्रशांतला मी सांगितले जे होणार होते ते होऊन गेले. पुढे काय लिहिले आहे ते बघू. कुंडलीवर एक नजर घातली. येत्या काळात नोकरी तर नक्की मिळेल अशा प्रकारची ग्रह स्थिती होती. त्याला तशी कल्पना देऊन काळजी न करण्याचा सल्ला दिला. मन शांत राहण्यासाठी काही स्तोत्रे वाचण्यास सांगितली.

आणि एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात त्याला तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांतून इंटरव्ह्यूवसाठी बोलावण्यात आले. आधीच्या नोकरीत राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या वीस दिवसात प्रशांतला एक सोडून तीन कंपन्यातून इंटरव्ह्यूवसाठी बोलावण्यात आले होते. आश्चर्य म्हणजे आहे त्याच हुद्दयाची आणि पगारात वाढ मिळून त्याला एका कंपनीत नोकरी मिळाली.

प्रशांतची अष्टम स्थानाची विदशा सुरू झाल्याबरोबर त्याला ऑफिसमध्ये मानहानी सहन करावी लागली. नोकरीत तडकाफडकी बदल झाला. नोकरी अचानक गेल्यामुळे दुसरी नोकरी मिळेपर्यंत मनःस्ताप सहन करावा लागला. म्हणजेच अष्टम स्थानाची सर्व फळे त्याला मिळाली. जेंव्हा डिसेंबर महिन्यात प्रशांत माझ्याकडे कुंडली विवेचनासाठी आला होता तेंव्हा कुठेतरी ही शंकाही होती की प्रशांतला अपघातही होऊ शकतो. अर्थात तेंव्हा त्याला ती भीती मी बोलून दाखवली नव्हती. परंतु जीवावर बेताण्यापेक्षा नोकरीवर बेतलेले बरें . कांय ?

प्रशांतच्या पुढच्या प्रवासासाठी त्याला खूप खूप शुभेच्छा.

ठळक मुद्दे : १) जातकाची साडेसाती सुरू आहे व जातकाला राजीनामा शनिवारी देण्यास भाग पाडले आहे.

२) ह्या जातकाची पंचम स्थानाची विदशा सुरू झाल्याबरोबर त्याला राजीनामा द्यावा लागला. कुंडलीत पंचम स्थानाची दशा-अंतर्दशा सुरू होत नाही तोपर्यंत जातकाच्या नोकरीत बदल होत नाही. वरील कुंडलीत पंचम स्थानाची दशा तर सुरू झालीच परंतु अष्टमाचीही दशा सुरू झाल्याने नोकरीत तडकाफडकी बदल झाला,मानहानी -अपमानही झाला.

आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा: [email protected]