England v India- कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवसाचे हायलाईटस