Lok Sabha 2019 विरोधकांच्या मनात धडकी भरवणारे हे दृश्य पाहिलेत का ?