फोटो गॅलरी- संभाजीनगरात मुसलमानांचा हैदोस, वृद्ध दिव्यांगाला जाळून मारले

1