वारकऱ्यांच्या भेटीला विठूराया जणू मेघ बनूनी आला

7