सीएसएमटी स्थानकाबाहेरील ब्रिज कोसळला, पाहा हे भयंकर फोटो