दिनविशेष- दादासाहेब फाळके पुण्यतिथी, पाहा त्यांचे काही दुर्मीळ फोटो