Photo- असा लागला जगातल्या पहिल्या प्रतिजैविकाचा शोध