Photo – पुण्यात तापमानाचा पारा चढला, नागरिक त्रस्त