Pulwama Attack – हल्ल्याच्या निषेधार्थ नालासोपाऱ्यात रेल रोको

3