Photo- रुद्राक्षातून असे साकारले शिवसेनाप्रमुख

rudraksha-balasaheb