Photo : दीपिका ते किम शर्मा, युवीचे मैदानाबाहेरील किस्से