मीन

कष्टाचे चीज होईल. शब्ज जपून वापरा. मित्र भेटतील.