धनु

पाहुणे येतील. नोकरीत बदल संभवतो. खाण्यापिण्याची काळजी घ्या.