वृश्चिक

खर्च वाढेल. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. मुले आनंद देतील. घरातील ज्येष्ठांची काळजी घ्या.