Video : गिरगाव येथील गुढीपाडवा शोभायात्रा, ढोलपथक आणि लोककला


१) गिरगावचा नवचैतन्य जागवणारा सोहळा

२) गिरगाव येथील शोभायात्रेतील ढोलपथक

३) गिरगावचा गुढी पाडवा, ढोलपथक आणि लेझिम पथक

४) गिरगावच्या गुढीपाडवा शोभायात्रेला सुरुवात