दगडूशेठ गणपती मंदिरावर आकर्षक रोषणाई, भक्तांची गर्दी

1