वृषभ

काळजीपूर्वक कार्य करा. आरोग्याची काळजी घ्या. आर्थिक विषयांमध्ये देवाण-घेवाण टाळा. भागीदारीच्या कामांमध्ये सावध राहा.