वृषभ

दान कराल. अभ्यासात लक्ष द्या. रेंगाळलेली कामे पूर्ण करा.