कर्क

13560

वेगाने कामं पूर्ण करण्यावर लक्ष द्या. छोट्या मोठ्या अडचणी येतील, मात्र धैर्यानं त्यावर मात करता येईल. अध्यात्मिक गोष्टीत मन रमवा. दान धर्म करा.

आपली प्रतिक्रिया द्या