विचार

।।श्री साईगाथा।। भाग ३७ वा – रामनवमीची यात्रा

विवेक दिगंबर वैद्य साईंची वाणी साक्षात अमृतवाणी होती. भक्तांच्या रक्षणार्थ, भक्तांच्या हितार्थ उच्चारलेली अमृतवाणी. बाबांच्या मुखातून प्रकट होणारे बोल साक्षात परमेश्वराचे बोल होते. ईश्वराने मानवदेह...

।।श्री साईगाथा।। भाग ३६ वा – साईभक्त डॉ. पिल्ले

विवेक दिगंबर वैद्य साईबाबांविषयीचा एक आगळावेगळा प्रसंग साईभक्त डॉ. पिल्ले यांच्या बाबतीतही घडून आला. डॉ. पिल्ले ‘नारू’रोगाच्या व्यथेने पुरते बेजार झाले होते. (दूषित पाण्याद्वारे पायाला...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ३५ – द्वारावती मशिदमाई

विवेक दिगंबर वैद्य मालेगाव येथील एका डॉक्टर महाशयांच्या पुतण्यास ‘हाड्याव्रण’ ही व्याधी जडली. शरीरावर व्रणासमान झालेली जखम काही केल्या बरी होईना, भरूनही येईना. दिवसेंदिवस जखम...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ३४ – साईभक्त काका महाजनी

विवेक दिगंबर वैद्य बाबांना अतिप्रिय असणारी मशीदमाई खरे तर शिर्डीतील पडकी मशीद, मात्र बाबांच्या सहवासाने या पडक्या मशिदीचा ‘स्वर्ग’ झाला. या मशिदीमध्ये साईरूपाने साक्षात परमेश्वर...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ३३ – साई संजीवनी

विवेक दिगंबर वैद्य शिर्डी येथे आगमन झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात साईबाबा वैद्यकी करीत असत. याच कालावधीत साईंचा बोलबाला त्यांच्यातील दैवी सामर्थ्यामुळे जसा झाला तसा त्यांनी केलेल्या...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ३२ – साई संजीवनी

विवेक दिगंबर वैद्य भिमाजी पाटील यांना अभयवचन देण्याच्या हेतूने साईबाबांनी जो उपदेश केला तो केवळ भिमाजींना उद्देशून नव्हता तर समस्त जगतास, सर्व भक्तमंडळींस उद्देशून होता....

।। श्री साईगाथा ।। भाग ३१ – साई संजीवनी

विवेक दिगंबर वैद्य साईंचे शब्द अमृततुल्य अन् जीवनदायिनी होते. साईंच्या शब्दाशब्दांमध्ये संजीवनी होती. पातक्यांची पापे, शरणार्थींची दुःखे, रुग्णाईतास आरोग्य, दरिद्रीजनांस सधनता देण्याचे सामर्थ्य साईंच्या शब्दांमध्ये...

।। श्री साईगाथा ।। भाग ३० – ‘अंतर्यामी’ साई

विवेक दिगंबर वैद्य चोळकरांनी ‘नवस’ पूर्ण होत नाही याचे शल्य मनात ठेवून साखर खाणे सोडले. किती ही साईचरणी प्रीती, किती ही साईशरणता, मात्र साखरेचे न...

।। श्री साईगाथा ।। भाग २९।। – अंतरीची खूण

विवेक दिगंबर वैद्य श्रीसाईनाथांचा महिमा आज त्रिखंडात दुमदुमत आहे. मात्र, साईबाबा शिर्डीमध्ये प्रत्यक्ष देहावतारात नांदत असताना त्यांची फारशी प्रसिद्धी झाली नव्हती. ‘जो जैसा मज भावे,...

।। श्री साईगाथा ।। भाग २८ – अशी घाई बरी नव्हे!

विवेक दिगंबर वैद्य नित्यनेमानुसार साईबाबा लेंडीबागेतून मशिदीत आले आणि त्यांच्या नेहमीच्या जागी बसले. साईंच्या दर्शनार्थ भक्तांची गर्दी झाली. या गर्दीमध्ये साईभक्त नानासाहेब चांदोरकर आणि त्यांचे...