पर्यटन

भटकेगिरी : अजिंक्य…. अभेद्य…

  >> द्वारकानाथ संझगिरी (dsanzgiri@hotmail.com) शाळेच्या इतिहासात मेवाडच्या ‘राणा संगा’ची ओळख अंगावर अनेक जखमा मिरवत लढणारा योद्धा अशी होती. त्याच्या अंगावर ऐंशी जखमा होत्या असं चित्तोडची...