Video – प्रदूषणाने फसफसणाऱ्या नदीत उभं राहत दिल्लीतील महिलांची छठपूजा