Corona Virus मला गुढी पाडव्याला घरचं जेवण जेवायचंय!

मंगळवारी या कुटुंबाचे दुसरे स्वॅब नमुने चाचणीसाठी पाठवण्यात येणार आहे