संकल्प

संगम चौगुले

नवे वर्ष आले की नवनवे संकल्प केले जातात. पण प्रत्येकाचेच संकल्प पूर्ण होत नाहीत. काहीजण ठरवायचं म्हणून काहीतरी ठरवतात, पण काही अगदी थोडेजणच ते पूर्ण करू शकतात. ज्यांना खरंच काही मिळवायचं असतं ते मनापासून संकल्प करतात आणि तो सातत्याने पूर्णही करतात. कारण त्याचे रिझल्ट त्यांना मिळतात

संकल्प करणाऱ्यांपैकी किमान ८० टक्के लोकांचे संकल्प हे एक वा दोन महिन्यांमध्ये मागे पडतात. त्याचे कारण म्हणजे त्यांचे वातावरण… आपण फिटनेसच्या संकल्पाबद्दल बोलू. बरेचजण प्रत्येक वर्षी जानेवारीपासून म्हणजे नवीन वर्षापासून आपण बॉडी बनवायची किंवा फिटनेस चांगला करायचा असा संकल्प करतात. पण जिम लावत नाहीत. त्यांना वाटते की जिम लावली की आपले पैसे फुकट जातील, त्यापेक्षा आपण रनिंग्स, स्विमिंग असा काहीतरी करू, असे ठरवून ते सुरूही करतात. पण मग एक आठवडय़ानंतर सकाळी उठायचा कंटाळा करतात. काहीवेळा वर्कलोडमुळे सकाळी उठायला होत नाही. एखादा मित्र असतो संकल्प करताना त्याचा काहीतरी प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे तो एखादा दिवस चुकतो. असे करत एक महिन्यात १५ दिवस काहीच होत नाही. नंतर सगळेच बंद पडते. याचे मुख्य कारण म्हणजे मोटीव्हेशन कमी पडते. कारण आपण स्वत:ला चांगल्या कामासाठी कधीच मोटीव्हेट करू शकत नाही. ते कुणीतरी दुसऱयानेच करावे लागते.

जर संकल्प करायचा तर तो पूर्णही झाला पाहिजे… आणि तो नियमितपणे फॉलो केला पाहिजे. यासाठी सगळ्यात बेस्ट उपाय म्हणजे एक चांगली जिम लावायची… कारण ज्यावेळी आपण जिम लावतो त्यावेळी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण पैसे भरलेले असतात. जेथे आपण पैसे भरतो त्याचा आपण पुरेपूर फायदा घेतो. मग त्यात आपला फिटनेस चांगला होऊ दे अगर नको… कारण काहीही असो पण आपण नियमित जिमला जातो. आता तेथे गेलो तर नुसते बसत नाही ना… ट्रेनर आपले वर्कआऊट करून घेतो. मग नकळत का होईना आपला संकल्प पूर्ण होतो. आता हे झाले पैसे वसूल करण्याबाबत… काही लोक तर जिम लावण्याचाच संकल्प करतात आणि लावतातही… पण एक महिन्यानंत त्यांचा पण संकल्प डळमळतो. कारण येथेही नकळत आपण पैशाचा विचार करून एखादी लोकल जिम जॉईन करतो.

अर्थात लोकल जिम चांगल्या नसतात असे नाही, पण अशा जिममध्ये एक किंवा दोन ट्रेनर असतात आणि ते त्यांच्या कामात मग्न असतात. शिवाय सगळ्यात महत्त्वाची अशी आणखी एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही दोन-तीन दिवस जिमला नाही गेलात तर तुम्हाला विचारणारा, तुमचा फॉलोअप घेणारा कोणीतरी असायला पाहिजे. तुमचीही जिमला जायची इच्छा व्हायला पाहिजे. तुम्हाला एकदा रिझल्ट मिळायला सुरूवात होते तेव्हा तुमची इच्छा बळावते. पण हे होते फक्त चांगल्या जिममधून… तेथे 7 ते 8 ट्रेनर्स असतात आणि बाकी स्टाफही असतो. हा स्टाफ तुम्हाला सारखा मोटीव्हेट करत असतो. तुमची विचारपूस करत असतो. तुम्ही नाही आलात तर तुम्हाला कॉल केला जातो की सर का येत नाहीत? काही प्रॉब्लेम आहे का? अशी आपुलकी निर्माण होते तेव्हा तुमची जिम कधी सुटत नाही आणि साहजिकच तुमचा संकल्पही पूर्ण होतो.

दुसरे एक कारण असे आहे की जर तुम्ही वॉकिंग, रनिंग, स्वीमिंग करत असाल तर एकटे नाही करत… कोणा मित्राबरोबर करता. म्हणजे तुम्ही एकमेकांवर अवलंबून राहाता… तो मित्र आला नाही तर तुम्हीही जात नाही. एकटे गेलात तरी त्यावेळी तुम्ही सगळ्याच ऑक्टिव्हीटी करत नाही. कारण तिथले वातावरण… पण एकदा जिममध्ये गेलात की तिथे बाकीच्यांना जिम करताना बघून तुमचा विचार बदलतो. तुम्हीही वर्कआऊट करायला लागता… तुमचा फिटनेसचा संकल्प पूर्ण होतो.

शेवटी काय, कोणताही संकल्प पूर्ण करण्यासाठी तुमची इच्छाशक्ती असणे खूप महत्त्वाचे आहे. सुसंगतता, प्रेरणा, फॉलोअप आणि वातावरण… या गोष्टीही संकल्पासाठी महत्त्वाच्या आहेत. नेमके हेच नसते त्यामुळे बऱयाच लोकांचे संकल्प पूर्ण होत नाहीत आणि एकाच महिन्यात ते मागे पडतात.

आपली प्रतिक्रिया द्या