Photo – शिमलामध्ये हंगामाची पहिली हिमवृष्टी

311
त्यामुळे विविध मार्गातील वाहतुक रस्ते बंद करण्यात आले आहे.
आपली प्रतिक्रिया द्या