कर्म हा आरसा

34

कर्म हा असा आरसा आहे, जो आपल्याला आपले स्वरूप दाखवतो. त्यामुळे आपण कर्माचे आभार मानायला हवेत.

-विनोबा भावे

आपली प्रतिक्रिया द्या