महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे पावसाळी नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत राहणार

मुंबई महानगर प्रदेशातील पावसामुळे उद्भवणारी आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्यावतीने दि. 1 जून, 2023 पासून पावसाळी नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. सदर नियंत्रण कक्ष 24 तास कार्यरत राहणार असून महामंडळाचे अधिकारी व अभियंता कर्तव्य बजावणार आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेशातील महामंडळाच्या अखत्यारितील विविध उड्डाणपुलांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी अभियांत्रिकी विभागाकडे आहे. राज्य (मंत्रालय) व बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका इ. आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाच्या बरोबर मरारविम (मर्या.) च्या नियंत्रण कक्षाच्या समन्वय राहील. सदर नियंत्रण कक्ष दि. 30 सप्टेंबर, 2023 पर्यंत सुरु राहील.

नियंत्रण कक्ष दूरध्वनी क्रमांक : 022-26517935/ 26420914
मोबाईल क्रमांक : 8928128406