Photo : विठुरायाच्या पंढरीत आषाढीनिमित्त आकर्षक रोषणाई