Photo : रसिकांसाठी पर्वणी, जहांगीर आर्ट गॅलरीत चित्रांचे प्रदर्शन