मीन

आपण कार्याच्या विषयी गुप्त धोरणे राखून यश मिळवू शकाल. शेयरच्या विषयामध्ये सावधगिरी बाळगा. महत्वाकांक्षा पूर्ण झाल्यामुळे आनंद वाटेल.