कैद्यांना नेताना हळूच दोन शॉट मारले, 2 हवालदार निलंबित

खात्यांतर्गत चौकशीत दोषी आढळल्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई