मालमत्ता करात वाढ होण्याची शक्यता

bmc-2

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आज 2021 च्या रेडिरेकनर दरानुसार सुधारित मालमत्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला तर मालमत्ता करात 14 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.

मुंबई महापालिका कायद्यानुसार मालमत्ता कराच्या दरात दर पाच वर्षांनी सुधारणा करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार 2020 मध्ये ही सुधारणा होणे अपेक्षित होते, मात्र कोरोनामुळे राज्य सरकारने या वाढीला स्थगिती दिली तसेच मालमत्ता कर आकारणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वाद प्रलंबित आहे. त्यामुळे पालिकेने कराच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र मालमत्ता कर हा रेडिरेकनरच्या दरावर अवलंबून असल्याने एप्रिल 2021 मध्ये राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या रेडिरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.  तसा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला, मात्र स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला.

आपली प्रतिक्रिया द्या