धनु

10300

धैर्यानं काम करा. अडचणींवर मात करता येईल. लोकांसी संवाद साधा. मनावर ताबा ठेवा. साडेसातीचा प्रभाव हळूहळू कमी होईल. चांगल्या दिवसाची सुरुवात झाली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या