हुशारीचेच लक्षण

26

परिस्थितीशी जुळवून घेताना स्वतःमध्ये बदल करण्याची क्षमता असणे, हे हुशारीचेच लक्षण आहे.

– स्टीफन हॉकिंग

आपली प्रतिक्रिया द्या