उल्हासनगर महानगरपालिका, शिवसेना उमेदवार

55

प्रभाग क्रमांक १
ब ओवळेकर केशव कृष्णा
क मंगला सुरेश पाटील
ड गायकवाड ज्योती दिलीप

प्रभाग क्रमांक २
अ कनोजिया हरी शामलाल
ब पगारे सगुना नथू
क गोपलानी पूजा इंदर
ड चैनानी राजकुमार प्रताबराय

प्रभाग क्रमांक ३
ब वंदना युवराज भदाणे
क भुल्लेर चरणजीतकौर
ड राजेंद्रसिंह वीरसिंह भुल्लेर

प्रभाग क्रमांक ४
अ बागुल स्वप्नील मिलिंद
ब सुरेखा हनुमंत आव्हाड
क अंजना अंकुश म्हस्के
ड सहोता कलवंतसिंग गुरूदेव

प्रभाग क्रमांक ५
ब कुकरेजा सिमरन राजेश
क वालेचा पूजा हिरालाल
ड गणेश लाला साळुंके

प्रभाग क्रमांक ६
अ वालेचा नीतू हिरालाल
ब जया नीलकंठ लीडवानी
ड इंदर खुपचंद गोपलानी

प्रभाग क्रमांक ७
ब शिंदे ज्योती शाम

प्रभाग क्रमांक ८
ब पगारे लावण्य सागर
क मिश्रा कंचन भास्कर

प्रभाग क्रमांक ९
अ रिंकू सुनील केदार
ब भंडारी मीना रामचंद्र
क चैनानी जितू रमेश

प्रभाग क्रमांक १०
अ बागुल पुष्पा मिलिंद
ब चौधरी राजश्री राजेंद्र
क बेहनवाल शुभांगी मनोहर
ड चौधरी राजेंद्र शांताराम

प्रभाग क्रमांक ११
क गीता सुभाष चौहान
ड माथारू कुलदीपसिंग गुरूदयाल सिंग

प्रभाग क्रमांक १२
ब पालवे आदिनाथ अर्जुन
क अहुजा वर्षा दिनेश

प्रभाग क्रमांक १३
अ सुमित सागर सोनकांबळे
ब जाधव ज्योत्स्ना सुरेश
क माने ज्योती शामराव
ड चव्हाण रमेश महादेव

प्रभाग क्रमांक १४
अ चंद्रशेखर केशव यादव
ब चानपूर मिताली राजेश
क लीलाबाई लक्ष्मण आशान
ड सुनील मुकुंद सुर्वे

प्रभाग क्रमांक १५
अ सपकाळे संगीता नितीन
ब कदम शीतल चंद्रकांत
क बोडरे वसुधा धनंजय
ड बोडरे धनंजय बाबुराव

प्रभाग क्रमांक १६
अ बलबीरसिंग ईश्वरसिंग राठोड
ब अहुजा प्रेरणा भारत
क मोहिनी विजोश भोईर
ड शिंगाडे गणेश देवराम

प्रभाग क्रमांक १७
क प्रकाश चेलाराम गुरूनानी
ड ठाकूर सुगानोमल चांदवानी

प्रभाग क्रमांक १८
ड ठाकूर विजय लालसिंग

प्रभाग क्रमांक १९
ड ठाकूर विनोद लालसिंग

प्रभाग क्रमांक २०
अ शिरसवास पूजा सन्नी
ब पाटील आकाश परशुराम
क पाटील विकास परशुराम

आपली प्रतिक्रिया द्या