वास्तूदिशांमध्ये धनलाभ, प्रकृतीस्वास्थ्य असते का?

anupriya-desai-astrologer>> अनुप्रिया देसाई, ज्योतिष आणि वास्तू विशारद 

विलास आणि अमृता ह्यांचा अचानक धनप्राप्तीचा मार्ग हा बंद झाला. म्हणजे त्याचे झाले असे की विलास आधी जिमचा मालकही होता आणि Instructor ही. अमृताही नोकरी करत होती. विलासचे गेल्या दोन वर्षापासून पाठीचे दुखणे इतके वाढले होते कि त्याला जिम मध्ये काम करता येईना. डॉक्टरांनी स्लीप डिस्कचे निदान केले. त्यामुळे नाईलाजाने ऑक्टोबर २०१३ ला विलासने जिम दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्वाधीन केली. त्याचकाळात काही कारणांमुळे अमृताला नोकरी सोडावी लागली. नवीन घराचे हफ्ते,विलासचा औषधांचा खर्च,घरचा इतर खर्च आणि पैशांची आवक एकदम बंद. दोन-तीन महिन्यानंतरही परिस्थिती जैसे थे असल्याने अमृताच्या मैत्रिणीने तिला मला भेटण्याचा सल्ला दिला.

त्याप्रमाणे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही जोडी मला भेटण्यास आली होती. सुरवातच तक्रारीने झाली. अमृताचा प्रश्न होता आर्थिक स्थैर्य कधी येईल ? तिचे म्हणणे असे की ह्या वास्तूत रहायला आल्यापासून प्रोब्लेम्स सुरु झालेत. जेंव्हा अचानक कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाला आर्थिक अस्थैर्य येतं तेंव्हा वास्तूच्या नैऋत्य स्थानात नक्कीच गडबड असते. जर नैऋत्य दिशेत Cut असेल किंवा त्या दिशेत Toilets असतील तर त्या दिशेतील नकारात्मक ऊर्जा कर्त्या पुरुषाला नक्कीच प्रभावीत करते आणि त्याचा परिणाम म्हणजे नोकरी अचानक सुटणे,व्यवसायात नुकसान होणे,घरात आर्थिक चणचण भासणे. म्हणून मी विलासला विचारले तुमच्या वास्तूच्या दक्षिण- पश्चिम दिशेत Cut आहे का ? त्या दिशेत Toilets आहेत का ? त्याचे उत्तर,”कल्पना नाही मैडम. तुम्ही स्वतः ह्या गोष्टींचा पडताळा केलात तर बरे”. मी म्हटलं,”ठीक आहे”. मग वास्तूपरिक्षणाचा दिवस ठरला.

वास्तू परिक्षण झाल्यानंतर निघालेले निष्कर्ष खालीलप्रमाणे :

vilas-vastu
विलासची वास्तू

१) वास्तूला नैऋत्य( South West direction ) दिशेत मोठा Cut आहे. त्याच दिशेत Toilets आहेत. ह्या दोन्ही गोष्टी त्या दोघांच्या लक्षात आणून दिल्या. आणि toilets नुसतेच नैऋत्य दिशेत नसून संपूर्ण वास्तूच्या ब्रम्हस्थानात आहेत. मागच्या लेखात मी हे सांगितले आहे की ब्रम्ह्स्थान जर दूषित असेल तर पुरुषांना पाठीच्या कण्याचा त्रास/हृदय विकार/स्त्रियांना गर्भाशयाचा त्रास होतोच. इथेही तो परिणाम मिळालेला आहे.

२) वास्तूच्या कोपरयात मुख्य दिशा येत आहेत. म्हणजेच कुठलीही दिशा ही वास्तूच्या समोर नसून कोपरयात आहे. अशा वास्तूला “विदिशा वास्तू” म्हणजेच दिशाहीन वास्तू समजले जाते. अशी वास्तू स्वतःच्या/कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी अजिबात अनुकुल ठरत नाही.

३) मी विलासला म्हणाले,” तुमच्या वास्तूचे मुख्य प्रवेशद्वार आग्नेय दिशेत आहे. आग्नेय दिशेत जर दरवाजा असेल किंवा खिडकी असेल तर स्त्रियांना गुडघ्यांचा त्रास होतोच.घरात कुठल्या स्त्रिला (घरात एकूण दोन स्त्रियांचे राज्य – अमृता आणि अमृताच्या सासूबाई) गुडघ्यांचा त्रास आहे ?” अमृताचे डोळे अक्षरशः विस्फारले गेले. दोघेही एकमेकांकडे आणि नंतर माझ्याकडे बघू लागले. मी म्हटले,”काय झाले ?” त्यावर अमृताचे उत्तर,”अहो गेल्या दोन वर्षापासून मला गुडघे दुखीचा त्रास होतोय आणि ह्या दिवाळीच्या आधी तो इतका वाढला कि मी प्रवास करून नोकरीला जाणे अशक्यच झाले. त्यामुळे नाईलाजाने नोकरी सोडावी लागली. सध्या तो त्रास इतका वाढला आहे कि डॉक्टर म्हणालेत गुडघ्यांमध्ये “Gap” वाढली आहे आणि कदाचित ऑपरेशन करावे लागेल. (आग्नेय दिशेत Cut – गुडघ्यांचा त्रास )

४) आता ह्या सर्व गोष्टी बदलता येणे तर शक्य नाही त्यामुळे पुढे काय ? हा प्रश्न अमृताकडून (अपेक्षित)आला. मी म्हटले,” इथे दोन्ही कडून समस्या आहेत अमृता. एक तर पैशांची आवक पूर्णपणे ठप्प आणि आहेत ते पैसे आजारपणात खर्च होत आहेत. हे बघ कुठलीही वास्तू संपूर्णपणे वाईट नसतेच. ह्या वास्तूत सर्वात चांगली आणि धनप्राप्तीसाठी उपयुक्त असलेली दिशा म्हणजेच उत्तर आणि ईशान्य दिशा. आणि तुमच्या वास्तूत सर्वात सकारात्मक गोष्ट आहे उत्तर दिशेत असलेल्या मोठ्या खिडक्या. ह्याचा आपण नक्कीच उपयोग करून घेऊ.”

लोकांची साधारण अशी प्रवृत्ती असते की आहे खिडकी तर ठेव अडगळ तिथे. ठेवा रद्दी,वापरात नसलेल्या चप्पला, पुन्हा कधी वापरात न येणारयाही वस्तू. ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. अमृताचे घरही त्याला अपवाद नव्हते. त्यांनी सर्व अडगळीच्या वस्तू, वापरात नसलेले फिश टँक्स,रद्दी, चप्पला इ. तिथे ठेवलेले होते. अमृताला तत्काळ तिथली रद्दी,अडगळीच्या वस्तू भंगार मध्ये काढून टाकण्यास सांगितले. चप्पल ठेवण्याची दिशाही ठरवून दिली.

५) जातकाच्या तब्येतीचा आणि त्याच्या वास्तूचा जसा संबंध आहे तसाच जातक वास्तूमध्ये कुठल्या दिशेत जास्त काळ व्यतीत करतो त्यालाही महत्व आहे. म्हणून मी विलासच्या वास्तूतील आवडत्या जागेबद्दल विचारल्यावर दोघानांही हसू फुटले. अमृता म्हणाली विलासची एक स्पेशल खुर्ची आहे. त्या खुर्चीत तो कोणालाच बसू देत नाही. आम्ही मस्करीत त्या खुर्चीला “सिंहासन” म्हणतो. मी विचारलं,”आहे कुठे हे सिंहासन ?” मग अमृताने ती खुर्ची/जागा दाखवली. ( वर वास्तूच्या नकाशात ती जागा निर्देशित केली आहे. ) ती जागा होती ब्रम्ह्स्थानाच्या बाजूला आणि मुख्य म्हणजे toilet च्या भिंतीला लागुनच. तत्काळ मी विलासला जागा बदलण्यास सांगितले.(ब्रम्ह स्थानातात सतत बसल्याने वैचारीक चंचलता वाढते. ) विलासला त्याच्या तब्येतीच्या सुधारणेसाठी मी बैठकीच्या खोलीतील पूर्वोत्तर(ईशान्य ) दिशेतील खिडकीजवळची जागा ठरवून दिली.

६)विलासच्या औषधांची जागा ठरवून दिली ज्यामुळे औषधांचा त्वरित चांगला परिणाम मिळावा.

७) नैऋत्य दिशेत जिथे cut आहे त्याच ठिकाणी स्वयंपाक खोलीला खिडकी आहे. म्हणजे त्या दिशेतील नकारत्मक उर्जा त्या खिडकीतून आत येत आहे . त्यासाठी अमृताला खिडकीत ठराविक झाडाचे छोटेसे रोप सध्या ठेवण्यास सांगितले जेणे करून येणाऱ्या नकारात्मक ऊर्जा संकुचित होईल.

८) ह्याच बरोबरीने उत्तर दिशेत काही ठराविक वस्तू ठेवण्यास सांगितल्या ज्यामुळे पैसे येण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्याचबरोबरीने दोघानांही दररोज प्राणायाम,दीर्घ श्वसनाच्या क्रिया,(डॉक्टरांकडून परवानगी घेऊनच ),वाचनात काही स्तोत्रे असावीत ती सुचवली.

त्यानंतर साधारण आठ दिवसांनी अमृताचा फोन आला. अत्यंत खुश होती ती. ज्या दिवशी मी वास्तूला व्हिजिट दिली होती त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अमृताने खिडकीतील अडगळ,भंगारातल्या वस्तू काढून टाकल्या होत्या. विलासची जागा बदलली गेली. स्वयंपाक खोलीच्या खिडकीत सुचविलेले छोटेसे रोप कुंडीत ठेवले गेले. सुचवलेली स्तोत्र/जप आणि बाकी उपायही सुरूच होते. आणि अमृताने पुढे हे ही सांगितले,”मैडम आम्हांला एका ठिकाणाहून काही लाखांचं येण बाकी होत आणि कालच त्यांच्याकडून ते सर्व पैसे मिळाले. घरी आधी जशी मरगळ वाटायची ते अजिबात नाहीये उलट आता खूपच फ्रेश वाटतं आणि अचानक झालेली ही धनप्राप्ती सध्या खूप मोठा आधार आहे. घराचे हफ्ते फेडण्यापेक्षा आम्ही बैंकेचं कर्जच फेडून आलो. म्हणजे दर महिन्याचं टेन्शनही गेलं. आता फक्त आमच्या दोघांच्या तब्येतीत सुधारणा होण्याची वाट बघतोय.” मी म्हणाले,”होईल होईल त्यातही लवकरच सुधारणा होईल. आपले बाकीचे उपाय आपण करून घेतलेत की तीही सुधारणा दिसेल”.

इथे कुठलाही खर्चिक उपाय न करता पूर्व आणि उत्तर दिशा मोकळी केल्याने अमृत आणि विलासला त्याचा फायदा झालेला आहे ह्याची नोंद घ्यावी.

महत्त्वाचे -: जसे डॉक्टर रुग्णाला बरे होण्यासाठी औषधांबरोबर थोडा व्यायाम,जेवणाची पथ्ये देतात आणि त्यानंतर त्या रुग्णात सुधारणा दिसू लागते त्याचप्रमाणे नुसतेच वास्तूला औषधे न देता,त्या वास्तूत राहणाऱ्या व्यक्तींनीही पथ्ये पाळली तरच गुण येतो.

आपल्या प्रतिक्रियांचे आम्ही स्वागत करतो, आपल्या प्रतिक्रिया या ब्लॉगच्या खाली लिहू शकता किंवा पुढील ई-मेलवर लिहून कळवा.  anupriyadesai@gmail.com