पुणे विभागातील 6 हजार 486 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले; विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर

361

पुणे विभागातील 6 हजार 486 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 11 हजार 438 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 4 हजार 428 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 524 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 258 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.

यापैकी पुणे जिल्हयातील 8 हजार 916 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 5 हजार 412 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 111 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 393 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 223 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.

कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 352 ने वाढ झाली आहे, यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 312, सातारा जिल्ह्यात 19, सोलापूर जिल्ह्यात 9, सांगली जिल्ह्यात 4, कोल्हापूर जिल्ह्यात 8 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.

सातारा जिल्हयातील 597 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 251 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 322 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हयातील 1 हजार 144 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 476 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 571 आहे. कोरोना बाधित एकूण 97 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 128 रुग्ण असून 78 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 46 आहे. कोरोना बाधित एकूण 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोल्हापूर जिल्हयातील 653 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 269 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 378 आहे. कोरोना बाधित एकूण 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 96 हजार 596 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 87 हजार 475 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 121 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 80 हजार 885 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 11 हजार 438 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या