ब्लॉग- कावळ्याची जणू कावळी

>> ज्योत्स्ना गाडगीळ

‘चला, पुढचे पंधरा दिवस स्वयंपाकाला सुट्टी!’
‘हो, जसा काही रोजच पुरणपोळीचा घाट घालतेस.’
‘देह सुटला पण तुमच्या वासना काही सुटल्या नाहीत. मनुष्य देहात असताना सगळं खाऊ घातलंय तुम्हाला, तरी तुमचं रडगाणं सुरूच…’
‘मग कशाला आलीस माझ्या पाठोपाठ?’
‘एवढ्या वटपौर्णिमा केल्या, तेव्हा बोलला असतात, तर आता तरी आपले मार्ग वेगळे झाले असते. आता भोगा आणखी सात जन्म!’
‘असो, आता उगाच वाद घालू नको. लोक काय म्हणतील?’
‘आता कोणाला कळणारे आपली भाषा?’
‘तेही खरंय म्हणा. मग कुठे जेवायला जायचं म्हणतेस?’
‘अहो बऱ्याच जणांनी मेहुण बोलावलंय. मलाच कळत नाहीये कोणाचं आमंत्रण स्वीकारावं. मी नुसतंच तोंडदेखल्या ‘काव काव’ करून आलीये.’
‘पण आता पोटात काव- काव सुरू झालीये. वेळेत निघायला हवं, नाहीतर दुसरी जोडपी येऊन कट्ट्यावर बसतील.’
‘म्हणून अनोळखी लोकांकडे जायचंच नाही. जे आपली मनापासून आठवण काढतात, तिथेच जाऊया.’
‘म्हणजे कुठे?’
‘आपल्या मुलांकडे….’
‘अजिबात नाही. जिवंत असताना त्यांनी किती आठवण काढली ते पाहिलंय मी! प्रॉपर्टीची विभागणी काय केली, दोघांनी माझा आप्पासाहेब बेलवलकर करून टाकला. मुलगीही तशीच…नलूसारखी! आणि तुम्ही….’
‘हो, शेवटी मीच, तुमची सरकार…’
‘काव काव!’
‘हसू नका. आवरा आता. तुमच्या मित्राकडे जाऊ. त्याने पारावर आपलं ताट आठवणीने वाढून ठेवलं असेल.’
‘नको! मेल्याने पेल्यात बुडवून माझं आयुष्य कमी केलं, नाहीतर आणखी काही वर्ष जगलो असतो मी. त्याचं काही खरं नाही, ताटाभोवती पाणी फिरवायचं सोडून मद्याचे थेंब टाकले असतील मला आकर्षून घ्यायला. पुन्हा अडकायच नाहीये मला व्यसनात. असले मित्र नकोच.’
‘मग माझ्या जिवलग मैत्रिणीकडे जाऊ.’
‘तिथेही नको, तुमच्या गप्पा सुरू झाल्या तर मी उपाशी राहीन.’
‘अहो गप्पा मारायला आता आपण काही मनुष्य नाही, विसरलात का?’
‘नाही, आहे लक्षात! पण तुम्ही बायका भिंतीशी सुद्धा बोलू शकता. तू तरी कावळी आहेस.’
‘खबरदार मला कावळी म्हणाल तर! किमान या पंधरा दिवसात तरी मला खुपच मानाने वागवतात लोक.’
‘ठीक आहे बाई, नाही म्हणत कावळी. तू तर डोमकावळी…( तू तर चापेकळी चालीवर)
‘पुरे आता. कुठे जायचं ते ठरवा पटकन! कधीची छान तयार होऊन बसलेय.’
‘मी काय म्हणतो, आपण घरीच जेवूया का? आता आपुलकीने बोलावणारी माणसं राहिली नाहीत. राहिलाय तो फक्त सोपस्कार. लोक आपल्या नावाने स्वयंपाक करणार, छोट्याशा ताटात नैवेद्य दाखवणार, आपण खातोय की नाही हे सुद्धा नाही पाहणार आणि स्वतः मात्र खीर-वड्याचा जेवणावर आडवा हात मारणार! ज्यांनी जिवंतपणी आपल्याला नीट नाही वागवलं, त्यांच्याकडून मेल्यानंतर चांगल्या वागणुकीची काय अपेक्षा करणार? त्यापेक्षा तू खिचडी टाक!’
‘झाsss लं. सगळंच बारगळलं! तेव्हाही हॉटेलला नेतो म्हणायचात आणि शेवटी असंच काहीतरी सांगून घरी खिचडी करायला लावायचात! पण तुमचं म्हणणं पटतय! शेवटी कोणी नाही आपलं. आपणच जगतो एकमेकांसाठी, म्हणूनच भगवंताने बांधल्या आपल्या जन्मोजन्मीच्या गाठी!’
‘सरकार….माझं ते आवडतं गाणं म्हणा नं, फक्त थोडं एडिट करून…’
‘आता पूर्वीसारखा कोकीळकंठी आवाज लागणार नाही बरं!’
‘हरकत नाही…दोघींचा रंग तर सारखाच ना. घेईन मी अॅडजस्ट करून…थोडं खर्जात गाशील, एवढंच नं! चालतंय की…’
‘सांज ये गोकुळी, कावळी कावळी…
कावळ्याची जणू कावळी….’

आपली प्रतिक्रिया द्या