जागतिक डावखुरा दिन: डावखुर्‍या व्यक्तींबद्दल या गोष्टी माहित आहेत का?

1092