संगमेश्वर – 126 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत जाहीर

संगमेश्वर तालुक्यातील निवडणूक झालेल्या आणि आगामी काळात निवडणूका होणाऱ्या 126 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत आज दुपारी जाहीर झाली. आजच्या आरक्षणामुळे अनेकांना धक्का तर अनेकांना सुखद धक्का बसला आहे. निवडणूकीनंतर दावे प्रतिदावे करणारे आता सरपंचपदाच्या निवडणूकीसाठी सज्ज झाले आहेत. आजच्या आरक्षणामुळे तालुक्यातील राजकीय पक्षांची खरी ताकद समोर येणार आहे.

शहरातील माटे – भोजने सभागृहात तहसीलदार सुहास थोरात यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. एकाच वेळी 126 ग्रामपंचायतींची सोडत होणार असल्याने बहुतांश सर्व ग्रामपंचायतींचे विजयी उमेदवार आणि इच्छुक तसे राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीनी देवरुखला तोबा गर्दी केली होती. निवडणूकी नंतर आपल्या पक्षाच्या एव्हढ्या ग्रामपंचायती आल्या असे छातीठोकपणे सांगणारे अनेकजण आता आरक्षणानंतर बेरजा करण्यात गुंतले आहेत. आजचे आरक्षण अनेकांना धक्का देणारे ठरले आहे. रोटेशन पध्दतीने काढण्यात आलेले आरक्षण हे मागीलवेळच्या आरक्षणाचा विचार करून काढण्यात आले. यामुळे मागीलवेळी महिलाराज असणाऱ्या ग्रामपंचायती आता पुरुषांच्या ताब्यात जाणार असल्या तरीही 50 टक्के आरक्षणामुळे महिला सरपंचाचीच संख्या लक्षणीय असणार आहे. त्यातही ओबीसी आणि ओपन या दोन प्रवर्गातसुद्धा महिलांना संधी असल्याने तालुक्यातील गाव कारभाराची धुरा महिलांकडे जाणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामपंचायत सरपंचपदाची आरक्षणे पुढीलप्रमाणे –

1. अनुसूचित जाती (महिला) :- सरंद, तुळसणी, धामापूर तर्फे देवरुख.
2. अनुसूचित जाती :- ताम्हाणे, तिवरे तर्फे देवळे, चोरवणे.
3. ना.मा.प्र. (महिला) :- निवे बु, काटवली, कोसुंब, करंबेळे तर्फे संगमेश्वर, भडकंबा, चिखली, कुचांबे, गोळवली, कुंभारखाणी खुर्द, पोचरी, कर्ली, पाटगाव, कसबा, परचुरी, खडी कोळवण, मारळ, कोंडगाव.
4. ना. मा. प्र. :- नांदळज, दाभोळे, सोनवडे, निवे खुर्द, बेलारी बु. , धामणी, कारभाटले, तिवरे घेरा प्रचितगड, मुरडव, कासे, कोंडिवरे, मावळंगे, मुरादपुर, मुर्शी, पांगरी, उजगाव, ओझरखोल.
5. सर्वसाधारण (महिला) :- डिंगणी, वाशी तर्फे देवरुख, सायले, वायंगणे, पुर्ये तर्फे देवळे, घाटीवळे, चाफवली, किरबेट, आंबवली, बोंड्ये, कासारकोळवण, वांझोळे, मोर्डे, कडवई, राजवाडी, अंत्रवली, बुरंबाड, उमरे, कुंभारखाणी बु., कोंड असुर्डे, फणसवणे, गुरववाडी, मेघी, पेढांबे, सांगवे, कुळ्ये, मुचरी, तळेकांटे, पुर्ये तर्फे सावर्डा, कुरधुंडा, नावडी, वाशी तर्फे संगमेश्वर, देवळे, कोंडकदमराव, कोळंबे, तेर्ये, हरपुडे, घोडवली, साखरपा, आंगवली, बामणोली, करजुवे, लोवले.
6. सर्वसाधारण :- डावखोल, हातिव, कोंड्ये, मांजरे, पुर, फणसवळे, विघ्रवली, साडवली, कनकाडी, देवडे, रांगव, मासरंग, पाचांबे, नायरी, कळंबस्ते, आरवली, नारडुवे, धामापूर तर्फे संगमेश्वर, पिरंदवणे, असुर्डे, आंबेड बु. , तांबेडी, तुरळ, शृंगारपुर, निवळी, माभळे, वांद्रि, फुणगुस, माखजन, शिरंबे, कुंडी, फणसट, बोरसुत, शिवने, राजिवली, ओझरे बु., मेढे तर्फे फुणगुस, शेंबवणे, किरडुवे, ओझरेखुर्द, आंबव, आंबेडखुर्द, कळंबुशी.

आपली प्रतिक्रिया द्या