Photo : डोंगरीमध्ये इमारत कोसळली, मदतकार्य सुरू

4
building-collapse-dongari2