Video – ऐतिहासिक क्षण, सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज लाईव्ह