कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या विविध उपाययोजनांसाठी 176 कोटी 29 लाखांचा निधी वितरित – विजय वडेट्टीवार

कोविड-19 विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी विभागीय आयुक्तांना 176 कोटी 29 लाख पाच हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

वडेट्टीवार म्हणाले, कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची मानके व बाबीनुसार केलेला खर्च भागविण्यासाठी या कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबी विचारात घेत राज्य कार्यकारी समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून 176,29 ,05,000/- (रुपये एकशे शहात्तर कोटी एकोणतीस लाख पाच हजार) इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

यामध्ये विभागीय आयुक्त कोकणसाठी 1613.84 लाख रुपये, विभागीय आयुक्त पुणेसाठी 2810 .79 लाख रूपये, विभागीय आयुक्त नाशिकसाठी 4199.31 लाख रूपये , विभागीय आयुक्त संभाजीनगरसाठी 6154. 93 लाख रूपये,विभागीय आयुक्त अमरावतीसाठी 2091. 10 लाख रूपये आणि विभागीय आयुक्त नागपूरसाठी 759. 08 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. हा निधी कोविड-19 विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी वितरित करण्यात आला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या