Photo : वायूदलाच्या विमानाने पूरग्रस्तांना अन्नाच्या पाकिटांचे वाटप

100